CZASEMPISANE

czasem pisane, bo pisane czasem

Wyklęci

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to kolejna okazja do rozdrobnienia na mikrony już podzielonego społeczeństwa. To także trudny temat, bo ocena postaci jest niejednoznaczna. Rotmistrz Witold Pilecki i generał August Emil Fieldorf „Nil” są, co nie ulega wątpliwości, bohaterami.
Nie żyłem w tamtych czasach, nieco o Niezłomnych przeczytałem i generalnie nie lubię tego okresu polskiej historii. Wiem tyle, ile usłyszałem – o „Łupaszcze”, „Ogniu”, „Burym”, jednak czuję, że nie mam prawa do ich osądu.
Wiem też, że bardzo leciwi ludzie głoszą różne opinie o Żołnierzach Wyklętych. Od bandytów biegających po lasach, po heroicznych bojowników o suwerenność i demokrację. Obserwowałem kiedyś walkę „starszyzny” na argumenty, trudno było ocenić, kto ma bezwzględną rację i gdzie leży prawda. Niech tak pozostanie – temat trzeba poddać ocenie historii, pamiętając jednocześnie, że upływem dziejów nie rządzi system zero-jedynkowy.
Dzisiaj towarzyszy mi jeszcze jedna myśl. Polskie święta narodowe celebrowane są z martyrologicznym smutkiem i zadęciem – od Święta Konstytucji po Dzień Niepodległości. Od Amerykanina usłyszałem niedawno, że w USA, jeśli mówimy o kwestiach patriotyzmu, ludzie są niepoprawnymi optymistami. Wierzą w siłę demokracji i mają poczucie, że każdy z nich w równym stopniu o niej decyduje. Potrafią cieszyć się z rzeczy wzniosłych, ważnych i dobrych, a złe i smutne traktują jako przestrogę na przyszłość i starają się nie rozpamiętywać. W USA jednoczeniu służą święta narodowe, tym chyba różnimy się.
Poniżej zamieszczam dwa materiały dydaktyczne zrealizowane dla Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Dotyczą Żołnierzy Wyklętych i działań bohaterów II Konspiracji.
Źródło: IPNtv Katowice
Pierwszy z nich jest prelekcją Angeliki Blindy z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Katowicach, która przedstawia historię Żołnierzy Wyklętych.
Film został zrealizowany przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach.
Zgodnie z wolą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony w tym roku po raz jedenasty jako święto państwowe Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny. Jest także formą uczczenia bólu i cierpienia, jakich żołnierze drugiej konspiracji doznawali przez wszystkie lata PRL i ciszy po 1989 r. Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 r. w mokotowskim więzieniu komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy walki. Tworzyli oni ostatnie kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 r. dzieło Armii Krajowej.

Kolejny to rozmowa Renaty Skoczek z Leonem Machinią, dowódcą konspiracyjnej organizacji młodzieżowej „Contra“. Leon Machinia w 1948 r., mając 17 lat, założył pierwszą i najdłużej działającą organizację konspiracyjną w Chorzowie, która prowadziła działalność propagandową i dywersyjną. Wszyscy członkowie „Contry“ zostali aresztowani przez Urząd Bezpieczeństwa jesienią 1951 roku i skazani wyrokami Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach na kary więzienia od 3 do 6 lal. Film został zrealizowany przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach. Polecamy publikację IPN „Konspiracja młodzieżowa w Chorzowie 1948 – 1956“.

Najczęściej oglądane wpisy