CZASEMPISANE

czasem pisane, bo pisane czasem

Węglowy ślad

O bogatej historii górnictwa węglowego w Zagłębiu Dąbrowskim opowiedział Arkadiusz Rybak, dyrektor Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej.  Na początku XXI wieku etap historii górnictwa w Zagłębiu Dąbrowskim mamy już za sobą. Można stwierdzić, że było to ponad 200 lat dziejów związanych z budową zakładów wydobywczych i hutniczych, które z nimi współpracowały. Industrializacja zapoczątkowana jeszcze w XVIII wieku największe piętno odcisnęła na krajobrazie, kulturze i historii Zagłębia Dąbrowskiego w XIX […]

Żałoba po Kazimierzu

Żałoba po Kazimierzu. Historia ostatniej kopalni w Zagłębiu. Kopalnia Kazimierz-Juliusz była ostatnią czynną kopalnią węgla kamiennego w Zagłębiu Dąbrowskim. Poprzedni zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego chciał zakończyć eksploatację węgla z końcem września 2014 roku, tłumacząc to wyczerpaniem się dostępnych złóż oraz narastaniem problemów związanych z opłacalnością i bezpieczeństwem resztkowego wydobycia. Ostatnia tona węgla trafiła na powierzchnię 29 maja 2015 roku. Ekipa Telpol INFO miała okazję […]