CZASEMPISANE

czasem pisane, bo pisane czasem

III Bieg Pamięci ze Światłem Pokoju

Zofia Nałkowska tuż po wojnie brała udział w pracach Międzynarodowej Komisji do Badania Zbrodni Hitlerowskich. Odwiedziła byłe obozy i miejsca kaźni, rozmawiała z więźniami i świadkami zbrodni. W opublikowanych „Medalionach” pisze: „Człowiekowi, który usiłuje retrospektywnie ogarnąć ogrom zbrodni, trudno jest w ogóle pojąć ich istotę”. Pisarka miała rację, wydaje się, że istnienie pewnych miejsc wymyka się logice, a każda treść jest zbyt uboga, aby opisać ich […]