CZASEMPISANE

czasem pisane, bo pisane czasem

Migawki

Stanisław Łakomy, artysta z Chorzowa. Rozmowa odbyła się w jego pracowni.