CZASEMPISANE

czasem pisane, bo pisane czasem

Wietnam. Byłem tam

Wojna wietnamska (zwana też drugą wojną indochińską) to nazwa działań militarnych na Półwyspie Indochińskim w latach 1957–1975. W konflikt zaangażowane były z jednej strony komunistyczna Demokratyczna Republika Wietnamu (Wietnam Północny, wspierany przez inne kraje socjalistyczne, gł. Związek Radziecki oraz Chiny ale też w mniejszym stopniu przez niektóre kraje niesocjalistyczne tj. Szwecja) i kontrolowane przez to państwo organizacje komunistyczne w Wietnamie Południowym, Laosie i Kambodży, a z drugiej strony Republika Wietnamu wraz z międzynarodową koalicją […]