CZASEMPISANE

czasem pisane, bo pisane czasem

Mapa upadku

Trafiłem na taką mapę, znajomą, chociaż bardzo obcą. Polecam powiększyć zdjęcie i uważnie przyjrzeć się jej strukturze. Mapa upadku Związku Radzieckiego jest złożona z 50 000 kół. W każdy okrąg wpisano literę. Suma wszystkich liter składa się na treść Memorandum Budapesztańskiego. Dokument dotyczy gwarancji bezpieczeństwa i został podpisany między byłymi republikami radzieckimi. Memorandum mówi o poszanowaniu granic, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, w zamian […]