CZASEMPISANE

czasem pisane, bo pisane czasem

Olympia

10 sierpnia 1936 roku. Na trybunie Stadionu Olimpijskiego w Berlinie siedzi dr Goebbels, Rudolf Hess i kanclerz III Rzeszy. Gdzieś w tle Leni Riefenstahl tworzy dokument życia. Symbolem igrzysk olimpijskich jest dzwon, motto brzmi: Wzywam młodzież świata. Sielski obrazek sportowej rywalizacji nie zapowiada, że za trzy lata kontynent zatonie w wojnie. Lubię odwiedzać targi staroci, gdzie można wyhaczyć kawałek historii. Ten egzemplarz oficjalnej gazety […]