Tag: zespół Downa

Szkoła życia

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej jest placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży: niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej, słabo widzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami intelektualnymi

Czytaj więcej