CZASEMPISANE

czasem pisane, bo pisane czasem

Ocalić od zapomnienia

Sława Przybylska Fot. Agnieszka Gałka

      „Podlasie, zielone Podlasie, pełne kwiatów, pełne cudownych drzew. Ptaki, które śpiewają pięknie w lasach. Myślę, że właśnie Podlasie jest rozśpiewane. Pochodzę z takiej rodziny gdzie wszyscy śpiewali. Jestem absolwentką przedszkola, gdzie wylansowałam dwa szlagiery o żabce. Dla mnie śpiew był istotny już od lat dziecięcych. Odwiedzałam też wioski na Podlasiu, skąd pochodziła moja mama. Ten śpiew był w uszach, […]

Rozsądni

Dzisiaj odwiedziłem młodych ludzi z CISV czyli Children’s International Summer Villages. Międzynarodowa organizacja powstała po II wojnie światowej, w 1951, by przez kolejne dekady zrzeszać, integrować oraz edukować dzieci i młodzież z całego świata. Dowiedziałem się, że została założona przez dr Doris Allen – amerykańską psycholog, która uważała, że pokój i równowaga na świecie może zaistnieć tylko wtedy, gdy będziemy wychowywać dzieci w duchu wolnym od stereotypów. Zagadnienie jest bardzo aktualne, w naszej jednorodnej, jednoznacznej i oczywistej […]