CZASEMPISANE

czasem pisane, bo pisane czasem

Ocalić od zapomnienia

Sława Przybylska Fot. Agnieszka Gałka

      „Podlasie, zielone Podlasie, pełne kwiatów, pełne cudownych drzew. Ptaki, które śpiewają pięknie w lasach. Myślę, że właśnie Podlasie jest rozśpiewane. Pochodzę z takiej rodziny gdzie wszyscy śpiewali. Jestem absolwentką przedszkola, gdzie wylansowałam dwa szlagiery o żabce. Dla mnie śpiew był istotny już od lat dziecięcych. Odwiedzałam też wioski na Podlasiu, skąd pochodziła moja mama. Ten śpiew był w uszach, […]