CZASEMPISANE

czasem pisane, bo pisane czasem

Watykan. Niewidzialne państwo

                                                                                        „Pragnę Kościoła ubogiego dla ubogich”             […]