CZASEMPISANE

czasem pisane, bo pisane czasem

Medycyna i demony

Kiedy rozum śpi, budzą się demony. Słuchając tej opowieści zdałem sobie sprawę z faktu, że rozum ludzi średniowiecza często pozostawał uśpiony, zdarzały się jednak wyjątki.  Czy średniowiecze to jedynie wieki ciemne? O tym jak wielką rolę w świecie medycyny odgrywała wiara w siły nadprzyrodzone i jak wówczas leczono chorych opowiedziała dr Monika Polaczek.  W dobie pandemii, kiedy doświadczamy zupełnie nowego dla nas zjawiska, jakim jest ogólnoświatowy […]