CZASEMPISANE

czasem pisane, bo pisane czasem

Rodzinny Rekord

Babcia i jej bracia. Panowie, co potwierdza fotografia, byli niepoprawnymi zgrywusami. Zdjęcie pochodzi z 1942 roku. Widać na nim szkołę przy ulicy Grzegorzka 4 w Dąbrówce Małej. Dzięki Google Maps kolorowy zrzut ekranu komputera prezentuje stan obecny. Po gruntownym remoncie nie różni się od budynku, który otwarto ponad sto lat temu. Drzewo przed wejściem niedawno ścięto; okazało się spróchniałe i puste w środku ze starości. W zgrabnie odegranej rodzinnej […]