CZASEMPISANE

czasem pisane, bo pisane czasem

Szkoła życia

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej jest placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży: niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej, słabo widzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz sprzężonymi. Ośrodek jest ważnym centrum edukacji i rewalidacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w każdym wieku, które obejmuje wszechstronną opieką Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, poprzez dzieci i młodzież na wszystkich […]

Nadzieja dla chorych

Jedną dawkę leku o handlowej nazwie Spinraza producent wycenił na 90 tys. euro. Przy obecnym kursie to ponad 360.000 złotych za jeden zastrzyk. Cierpiący na rdzeniowy zanik mięśni (SMA) w pierwszym roku terapii potrzebują sześciu zastrzyków, w kolejnych latach – po trzy dawki leku. 17 grudnia Minister Zdrowia Łukasz Szumowski oraz zarząd firmy Biogen uzgodnili, że lek nusinersen (Spinraza) zostanie objęty w Polsce pełną refundacją w całym […]