CZASEMPISANE

czasem pisane, bo pisane czasem

Minął rok

Minął rok. Myślę, że nasz Lech byłby dumny, uśmiechnięty i, jak zawsze, przytoczył anegdotę, opowiedział świetny wic, daleki od jałowego żartu. Dzisiaj, szczególnie tutaj, jest wśród nas, bo oddał temu miejscu całe życie zawodowe. Z wysoka pacz tam jako Lechu, bo uwagi potrzeba wiele. Nie ma Cię już rok, ale obiecujemy wyglądać Twojej jasnej gwiazdy. Ona tutaj, zwłaszcza tu, świeci i rozbłyśnie jeszcze jaśniej – […]

Pod sztucznym niebem

Powstaje jak feniks z popiołów, a może z morza gruzu, które towarzyszy każdej, tak wielkiej przebudowie. Najnowocześniejsze, największe, naj… zmiany są tak radykalne jak przewrót kopernikański. Planetarium Śląskie będzie pięknym budynkiem. Jednak nie mury tworzą energię tego miejsca lecz ludzie. Dobrze poznałem zespół Planetarium i przyznam, że w niewielu miejscach pracy łączą ludzi idee i panuje tak dobra atmosfera. Bieżączka codzienności to bolączka, której tam nigdy nie zauważyłem. Może dlatego, że byli […]