CZASEMPISANE

czasem pisane, bo pisane czasem

Ostatni lot

fot. Tomasz Burek, Wikipedia Spacery cmentarne łączą się z odkryciami – oto jedno z nich. Niepozorny nagrobek w bocznej alejce zwrócił moją uwagę. Mimo, że napisy były ledwo widoczne to zdjęcie na porcelance zachowało się nad wyraz dobrze. Jutro przypada 127 rocznica urodzin pana ze zdjęcia, czyli Jerzego Szerudy. Urodził się 16 października 1891 roku w Wędryni na Śląsku Cieszyńskim. Jak podają źródła wraz z wybuchem I wojny […]