CZASEMPISANE

czasem pisane, bo pisane czasem

Akt jednorazowy

Trzeba być wdzięcznym czasowi, chociaż przyrasta wolno jak słoje drzew, zazwyczaj rozwiewa wątpliwości. Zazwyczaj, ale nie zawsze. Jeżeli stryjeczny wuj szwagra drugiego męża babci Wolańskiej był w Wehrmachcie, strzelał do mojego dziadka, wolno sądzić, że rząd Niemiec jest mi coś winien. Być może tak jest, ale czas, okoliczności i położenie na mapie zobowiązują do podejmowania rozważnych kroków. Zagadnienia ważne, ważkie i dziejowe, chociażby takie jak patriotyzm czy trudna historia […]