CZASEMPISANE

czasem pisane, bo pisane czasem

Worki z historią

Rozmowa z Wojciechem Krupą – Głównym Specjalistą Archiwum IPN w Katowicach Kiedy i skąd trafiły materiały do archiwum IPN-u? W 2001 roku Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach rozpoczął przejmowanie materiałów archiwalnych z delegatury Urzędu Ochrony Państwa. Wśród materiałów wytworzonych przez daną służbę bezpieczeństwa znalazły się również dokumenty zgromadzone w workach ewakuacyjnych. Były to materiały przeznaczone do zniszczenia jeszcze pod koniec działalności służby bezpieczeństwa, udało się je ocalić, częściowo […]