CZASEMPISANE

czasem pisane, bo pisane czasem

Rozsądni

Dzisiaj odwiedziłem młodych ludzi z CISV czyli Children’s International Summer Villages. Międzynarodowa organizacja powstała po II wojnie światowej, w 1951, by przez kolejne dekady zrzeszać, integrować oraz edukować dzieci i młodzież z całego świata. Dowiedziałem się, że została założona przez dr Doris Allen – amerykańską psycholog, która uważała, że pokój i równowaga na świecie może zaistnieć tylko wtedy, gdy będziemy wychowywać dzieci w duchu wolnym od stereotypów. Zagadnienie jest bardzo aktualne, w naszej jednorodnej, jednoznacznej i oczywistej […]