CZASEMPISANE

czasem pisane, bo pisane czasem

Pod sztucznym niebem

Powstaje jak feniks z popiołów, a może z morza gruzu, które towarzyszy każdej, tak wielkiej przebudowie. Najnowocześniejsze, największe, naj… zmiany są tak radykalne jak przewrót kopernikański. Planetarium Śląskie będzie pięknym budynkiem. Jednak nie mury tworzą energię tego miejsca lecz ludzie. Dobrze poznałem zespół Planetarium i przyznam, że w niewielu miejscach pracy łączą ludzi idee i panuje tak dobra atmosfera. Bieżączka codzienności to bolączka, której tam nigdy nie zauważyłem. Może dlatego, że byli […]