CZASEMPISANE

czasem pisane, bo pisane czasem

Maluchem przez Afrykę

Podróżnik Arkady Paweł Fiedler, wnuk znanego pisarza, opowiedział o jego fascynującej podróży „maluchem” przez Afrykę.