CZASEMPISANE

czasem pisane, bo pisane czasem

Stan

Dwa lata temu noblistka Olga powiedziała, że tekst się wycofa i pojawią się obrazy. Ten mechanizm dalej będziemy nazywać czytaniem. Kolejne obrazy, które można odczytywać pochodzą z Ukrainy, ponad cztery dekady po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. Po czterdziestu jeden latach, przywołane słowa Jaruzelskiego, chociaż nie dotyczą Polski, w tym skrawku Europy brzmią bardzo aktualnie. „Zwracam się do Was w sprawach wagi najwyższej. Ojczyzna nasza […]