CZASEMPISANE

czasem pisane, bo pisane czasem

Most nad Sundem. Symbol jedności i postępu

Øresundsbron to nie tylko monumentalne dzieło inżynieryjne, ale również symbol jedności i współpracy między dwoma sąsiednimi krajami: Danią i Szwecją. Symboliczne znaczenie mostu nad Sundem jest równie wielkie jak sama konstrukcja. Łączy w harmonijny sposób tereny, o które przez wiele lat toczyła się zacięta walka. Spina przeszłość i przyszłość. Dzisiaj, napięte niegdyś stosunki między Szwecją i Danią ustąpiły miejsca owocnej współpracy. Øresundsbron przypomina o nordyckich wartościach – porozumieniu, […]