CZASEMPISANE

czasem pisane, bo pisane czasem

Mapa upadku

Trafiłem na taką mapę, znajomą, chociaż bardzo obcą. Polecam powiększyć zdjęcie i uważnie przyjrzeć się jej strukturze. Mapa upadku Związku Radzieckiego jest złożona z 50 000 kół. W każdy okrąg wpisano literę. Suma wszystkich liter składa się na treść Memorandum Budapesztańskiego. Dokument dotyczy gwarancji bezpieczeństwa i został podpisany między byłymi republikami radzieckimi. Memorandum mówi o poszanowaniu granic, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, w zamian za przekazanie strategicznej broni nuklearnej Rosji. Po pewnym czasie postanowienia tego dokumentu zostały w oczywisty sposób złamane przez Rosję i Białoruś.

To dziwny projekt, jego główną ideą jest podważenie ogólnie przyjętych konwencji czy formatów, a przez to zakwestionowanie konwencjonalności procesów geopolitycznych. Twórczyni posługuje się systemem elementów i pokazuje obraz, który formalnie jest mapą byłego Związku Radzieckiego, ale w praktyce mapą nie jest. Trudno określić granice byłych republik, sprawdzić ich skalę lub dokładnie określić położenie geograficzne.

Tekst Memorandum, którego podpisanie możemy zaliczyć do jednego z najważniejszych wydarzeń dla tego terytorium, również pozostaje nieczytelny. Mimo że treść została zachowana, trudno ją rozszyfrować ze względu na brak formatu dokumentu tekstowego.

Celem pracy, jak się później dowiedziałem, miało być wywołanie poczucia braku jakichkolwiek granic i konwencji, bo nawet w skali globalnej są one tylko zapisem i konwencją, która jest nieustannie łamana.

Najczęściej oglądane wpisy