CZASEMPISANE

czasem pisane, bo pisane czasem

80. rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową

Nasza kolejna realizacja, w której główną rolę odgrywa historia. Zachęcamy do obejrzenia wykładu Adama Kurusa z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach na temat powstania i działalności Armii Krajowej. Służba Zwycięstwu Polski powstała 27 września 1939 r. Była pierwszą ogólnopolską organizacją konspiracyjną podporządkowaną Rządowi RP po wybuchu II wojny światowej. Po jej rozwiązaniu 13 listopada 1939 r. powstał Związek Walki Zbrojnej.

14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. broni Władysław Sikorski, w rozkazie do gen. bryg. Stefana Roweckiego zniósł nazwę ZWZ (Związek Walki Zbrojnej) ustalając, że: „wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w Kraju stanowią »Armię Krajową« podległą Panu Generałowi, jako jej dowódcy“. Materiał został zrealizowany z okazji 80. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

Więcej informacji o akcji IPN: kliknij tutaj

Źródło: IPN w Katowicach

Najczęściej oglądane wpisy