CZASEMPISANE

czasem pisane, bo pisane czasem

VI Turniej Debat Historycznych

W Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym im. H. Sławika IPN w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia nagród uczestnikom katowickiego VI Turnieju Debat Historycznych, którego finał odbył się w formule online 27 maja 2021 roku. Na uroczystej gali dr Andrzej Sznajder dyrektor Oddziału IPN w Katowicach wręczył dyplomy najlepszym drużynom z województwa śląskiego oraz nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do konkursu. Laureatami tegorocznej edycji Turnieju zostały drużyny z następujących szkół: […]