CZASEMPISANE

czasem pisane, bo pisane czasem

Rzymskie abecadło

Podróże kształcą, to oczywiste stwierdzenie i wyeksploatowany frazes. Jednak, co warto podkreślić, szczególnie ubogacają jeśli przydarzą się w nieoczywistym czasie. Pusty Rzym w środku pandemii, Włochy na krawędzi ekonomicznej zapaści, zmiana obyczajów i zachowań – wszystko widziane oczami polskiej turystki. Tak powstało swoiste rzymskie abecadło. Wraz z moją przyjaciółką Anią wynotowaliśmy zachowania typowe, jak i osobliwe dla włoskiego społeczeństwa. Oto zapis wrażeń z kilkudniowego wyjazdu, może […]

Peszka

Opowiadanie inspirowane prawdziwymi wydarzeniami Siedziba XI Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego w Poznaniu 31 stycznia 1951, godzina 20.58 – Jurek, już prawie dziewiąta wieczór, po diabli nas tutaj ściągnęli? – Podobno nową „peszkę” będą testować, ale nie mam bladego pojęcia czemu w taki ziąb? Zapnij ten kubrak, bo niemrawy z niego kombinezon lotniczy. Szpetny jak nasza polowa kucharka i podobny do waciaka z kołchozu, wszędzie łaty. Patrz […]

Język jest nagi

Kilka lat temu wysłuchałem wykładu prof. Jerzego Bralczyka. Obecnie jego treść stała się jeszcze bardziej aktualna i wyrazista. Nie zdajemy sobie sprawy z faktu jak istotne jest myśleć o tym o czym mówimy. Z przykrością należy zaznaczyć, że jakikolwiek zamysł nie towarzyszy wielu wypowiedziom osób pełniących funkcje publiczne – takich jak politycy czy, co ostatnio znaczące, kościelni hierarchowie. Chociaż ich doradcy wizerunkowi dwoją się i troją, […]