CZASEMPISANE

czasem pisane, bo pisane czasem

Węglowy ślad

O bogatej historii górnictwa węglowego w Zagłębiu Dąbrowskim opowiedział Arkadiusz Rybak, dyrektor Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej.  Na początku XXI wieku etap historii górnictwa w Zagłębiu Dąbrowskim mamy już za sobą. Można stwierdzić, że było to ponad 200 lat dziejów związanych z budową zakładów wydobywczych i hutniczych, które z nimi współpracowały. Industrializacja zapoczątkowana jeszcze w XVIII wieku największe piętno odcisnęła na krajobrazie, kulturze i historii Zagłębia Dąbrowskiego w XIX […]

Maria z Okradzionowa

Autorem opowieści o Osadzie Młynarskiej w Okradzionowie jest Janusz Frey – właściciel Małej Elektrowni Wodnej Maria. Historia tego miejsca jest dosyć prozaiczna. Babcia wyszła za mąż za dziadka, a jej ojciec podarował młodej parze osadę młynarską Okradzionów – taka nazwa figuruje w starych dokumentach. Dziadek chciał sprawić babci przyjemność, zbudował w tym miejscu dom i stworzył małą Wenecję. Na podstawie starych map i dokumentów wiemy, […]

Ekonomia, głupcze! Rozmowa z prof. Jerzym Siemianowiczem

Panie profesorze, w jaki sposób zamknięcie kopalń zaburzy funkcjonowanie gospodarki? Trzy tygodnie to bardzo długi okres. Nie uciekam od tego pytania, ale chciałbym dodać trzy uwagi w zupełnie innym kontekście. Oto pierwsza. Zawsze i wszędzie władza, która opiera swoją filozofię rządzenia na nienawiści i kłamstwie prowadzi do tragedii. Nad Wisłą, w określony, demokratyczny sposób ukształtował się rząd i władza. Zlikwidowano natychmiast służby cywilne państwa. Władza zniosła konkursy jako sposób […]

Europejski patriotyzm – rozmowa z prof. Adamem Gierkiem

Rok 2004 to moment dołączenia Polski do struktur Unii Europejskiej, jednak w Pana najnowszej książce możemy przeczytać, że dążenia do rozpoczęły się o wiele wcześniej. Kiedy? Dążenia do przyłączenia się do szeroko rozumianego Zachodu rozpoczęły się o wiele wcześniej. Nie chce cofać się zbyt daleko, do Unii Lubelskiej czy czasów Napoleona, ale możemy powiedzieć, że jakaś Unia istniała zawsze. Europa próbowała się połączyć. Przeważnie decydowali o tym rządzący, którzy starali się […]