CZASEMPISANE

czasem pisane, bo pisane czasem

Szkoła życia

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej jest placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży: niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej, słabo widzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz sprzężonymi.
Ośrodek jest ważnym centrum edukacji i rewalidacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w każdym wieku, które obejmuje wszechstronną opieką Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, poprzez dzieci i młodzież na wszystkich etapach kształcenia, kończąc na uczniach szkół ponadgimnazjalnych.
Każdy dzień w placówce to ciężka praca zespołu nauczycieli i terapeutów. Cieszy, jak sami podkreślają, najdrobniejszy postęp, zmiana na lepsze i krok naprzód w rehabilitacji podopiecznych. Zajrzyjmy do tego wyjątkowego i znaczącego w skali kraju miejsca.
Najczęściej oglądane wpisy