CZASEMPISANE

czasem pisane, bo pisane czasem

Nadzieja dla chorych

Jedną dawkę leku o handlowej nazwie Spinraza producent wycenił na 90 tys. euro. Przy obecnym kursie to ponad 360.000 złotych za jeden zastrzyk. Cierpiący na rdzeniowy zanik mięśni (SMA) w pierwszym roku terapii potrzebują sześciu zastrzyków, w kolejnych latach – po trzy dawki leku. 17 grudnia Minister Zdrowia Łukasz Szumowski oraz zarząd firmy Biogen uzgodnili, że lek nusinersen (Spinraza) zostanie objęty w Polsce pełną refundacją w całym spektrum rdzeniowego zaniku mięśni. Dla chorych oznacza to nowe, lepsze życie.
Europoseł Marek Plura jest jednym z pacjentów cierpiących na SMA. Przez lata czekał na tę wiadomość, wreszcie udało się! Rozmawiamy o walce z SMA i nowej jakości, którą wniesie w życie chorych refundacja leku.
Najczęściej oglądane wpisy